Concept 2

Toelevering van een meer compleet product

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept II