Kantoor Bodegraven

Te huur
“Groene” nieuwbouwontwikkeling in aanbouw op kantoren-/bedrijvenpark ‘Rijnhoek’ te Bodegraven. Het gebouw, ontworpen door Ben Kraan, is een hoogwaardige combinatie van kantoor- en bedrijfsruimte op een absolute zichtlocatie. Door het gebruik van een alternatieve en milieuvrien-delijker vorm van verwarming wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt ten opzichte van traditionele verwarmingssystemen. Op deze manier is het mogelijk duurzaam te ondernemen in een nieuw gebouw op een uitstekende locatie. Voor verhuur is circa 1.115 m² kantoorruimte beschikbaar, verdeeld over 2 bouwlagen.

Locatie
Bedrijvenpark ‘Rijnhoek’ ligt op een zichtlocatie aan de Rijksweg N11, van Bodegraven naar Leiden. Het nieuw te bouwen kantoren-/bedrijvenpark zal ruimte gaan bieden aan diverse bedrijven met een hoogwaardige uitstraling. De kantoorruimte is zowel vanaf de N11, als de N458 uitstekend zichtbaar.

Bereikbaarheid
Auto
De nieuwbouwontwikkeling wordt gerealiseerd direct aan een afrit van de N11. Deze afrit is tevens één van de hoofdwegen naar het centrum van Bodegraven. Rijksweg A12 is via de N11 in slechts 2 minuten te bereiken.

Openbaar vervoer
Bedrijvenpark ‘Rijnhoek’ zal binnen afzienbare termijn worden ontsloten door middel van een directe busverbinding met het NS Station Bodegraven, dat zich op ca. 1 kilometer afstand bevindt.

Oppervlakte
De totale oppervlakte, gemeten conform NEN 2580, bedraagt ca. 1.115 m² vvo kantoorruimte en is als volgt opgebouwd:
1e verdieping ‘rechts’ ca.530 m²
2e verdieping ‘rechts’ ca.585 m²

Deelverhuur vanaf ca. 50 m² vvo kantoorruimte is bespreekbaar.

Opleveringsniveau
Het object wordt nieuw opgeleverd, onder meer voorzien van:
Personenlift(en)
Gescheiden toiletgroepen
Te openen ramen
Mechanische ventilatie voorzien van topkoeling
Systeemplafonds voorzien van beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen

Op ‘Rijnhoek’ zal door de gebruikers gezamenlijk het parkmanagement worden georganiseerd.

Parkeren
Op eigen terrein geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats per 36 m² vvo kantoorruimte.

Huurprijzen
Kantoorruimte
€ 125,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Parkeerplaatsen
€ 200,00 per plaats per jaar, vermeerderen met BTW.

Bovengenoemde prijzen zijn bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.

Voorschot servicekosten
€ 25,00per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met nacalculatie, te voldoen in kwartaaltermijnen.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurprijsindexering
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurtermijn
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 jaar.

Bankgarantie
Ter grootte van drie maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

Oplevering
De oplevering van de kantoorruimte staat gepland voor het 3e kwartaal van 2009.

Bijzonderheden
Het gebouw zal milieuvriendelijk worden verwarmd door middel van een ‘biobrandstofinstallatie’.
Op bedrijvenpark ‘Rijnhoek’ wordt een toegangpunt tot het glasvezelnetwerk gerealiseerd.

Contactgegevens

Jones Lang LaSalle
Orteliuslaan 1003
3528 BE Utrecht
Telefoon 030 2843060
Fax 030 2943295

Contactpersoon Jones Lang LaSalle B.V.
E-mail agency.utrecht@eu.jll.com
Telefoon 030 2843060

Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
Prins Bernhardlaan 4
2405 VZ Alphen aan den Rijn
t: (0172) 470247
e: info@basis.nl