~Energyhouse-concept ontvangt ‘Nul op de Meter’ Keurmerk Stroomversnelling
Donderdag 24 maart 2016, tijdens de Building Holland heeft het Energyhouse concept als één van de eerste conceptaanbieders een ‘Nul op de Meter Keurmerk’ (NOM-Keur) in ontvangst mogen nemen. Het NOM-Keur geeft vastgoedeigenaren de zekerheid dat wie Nul op de Meter (NOM) claimt, ook NOM levert.
Van den Oudenrijn heeft samen met partners Mampaey, Nieuwe Architecten, DPA-Cauberg-Huygen en Smits Vastgoedzorg en in samenwerking met Havensteder het “NOM-Concept Energyhouse” ontwikkeld.
In de afgelopen periode is er intensief contact geweest tussen het consortium Energyhouse en medewerkers van de Stroomversnelling. Het Energyhouse concept is daarbij langs een 0.1-versie van de NOM-Keur maatlat gehouden met als resultaat een positieve uitkomst.
Vereniging Stroomversnelling waarborgt met het NOM-Keur dat de gebruiker en/of gebouweigenaar een betrouwbaar en beproefd product afneemt dat minimaal voldoet aan de basis NOM-uitgangspunten, daarnaast gezond en comfortabel te gebruiken is en waar bewoners tevreden over zijn.
De basiseisen van NOM-Keur zijn één-op-één afgestemd op de Energie-prestatievergoeding (EPV) en geven woningbouwcorporaties de zekerheid dat zij, als ze samenwerken met aanbieders met het Keur, de EPV-vergoeding kunnen innen.
Naast energieprestatie betreft het NOM-Keurmerk ook kwaliteitskenmerken zoals comfort en gezondheid, binnenmilieu, kwaliteit van instandhouding (MJOB), gebruikersfeedback en de bewonerstevredenheid.
NOM-Keur biedt woningcorporaties, maar ook verenigingen van eigenaren vele voordelen. Naast een overzichtelijk, actueel en representatief aanbod van concepten, heeft men door het Keurmerk zekerheid op prestatieafspraken tussen aanbieder en afnemer die gegarandeerd worden nagekomen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rob van den Oudenrijn via email rob@vandenoudenrijn.nl